Tournaments PvP 1v1/3v3 WHEN

When you make PvP tournaments? NEVER???